آب مقطر تهران

فروش آب مقطر تهران توسط مراکز فروش ما در این استان انجام می شود.آب مقطر تولیدی از نوع دیونیزه بوده و برای مصارف آزمایشگاهی و صنعتی به راحتی قابل استفاده است. قیمت هر لیتر آب مقطر در تهران به صورت فله 100 تا 150 تومان است.این محصول در سایر شهرها نیز قابل عرضه است.