بازار آب مقطر ایران
خانه / آب مقطر خوراکی

آب مقطر خوراکی

قیمت آب مقطر خوراکی استریل شده

آب مقطر خوراکی

قیمت آب مقطر خوراکی استریل شده از قیمت آب مقطر دیونیزه غیر استریل بیشتر بوده، اما برای نوشیدن مناسبتر از آب غیر استریل است. قیمت آب مقطر خوراکی استریل و دیونیزه این محصول در حجم های ۱ و ۳ لیتری و با کیفیت عالی به فروش می رسد. همچنین برای …

توضیحات بیشتر »
کانال تلگرام